Seçmek başlangıç, denetlemek sonuçtur

ALİ PAŞA 3. ÇK.

Daha Fazla Yükle